Festival Internacional de Fotoperiodisme

Del 27 d’agost a l'11 de setembre de 2016

Setmana escolar del 12 al 16 de setembre

Vetllades de projecció de 29 d’agost al 3 de setembre

Setmana professional del 29 d’agost al 4 de setembre

Sélectionnez un language

Educació

Del 14 al 18 de setembre, les exposicions romandran obertes prioritàriament per a grups escolars (prèvia cita).

El 2014, uns 10.300 alumnes de secundària (tant d’instituts púbics com concertats)de tota França, e inclús d’Espanya, van visitar les exposicions comentades pels fotògrafs.

Per a l’Associació Visa pour I‘Image, l’educació és un element clau.

Enguany, una col•laboració amb el Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (CLEMI, Centre de Relació entre l’Ensenyament i els Mitjans d’Informació) permet convidar els escolars i els estudiants de secundària de l’àrea de Perpinyà a visitar les exposicions entre els dies 14 i 18 de setembre. Aquestes visites estaran guiades per professionals de la fotografia, de la premsa i de l’edició.

La participació dels centres escolars confirma l’ambició del festival Visa pour l'Image de convertir-se en una eina pedagògica que permeti copsar i desxifrar els missatges dels mitjans de comunicació.

El CLEMI és una entitat del Ministeri d’Educació francès. Va ser creat l’any 1983, amb la missió de «promoure, principalment mitjançant accions de formació, l’ús pluralista dels mitjans d’informació en l’ensenyament, per tal d’afavorir una millor comprensió per part de l’alumnat del món que els envolta, tot desenvolupant el seu sentit crític. » (Decret d’abril de 1993).

Per portar a terme aquesta comesa, el CLEMI proposa als educadors programes de formacions, d'animacions, d'intercanvis i publicacions pedagògiques. L’objectiu és formar els ensenyants en el camp del coneixement del sistema dels mitjans d’informació, de l’anàlisi i de la comprensió dels seus missatges i per tal que se’n faci un ús pedagògic a l’aula. Cada any, el CLEMI forma entre 15.000 i 18.000 ensenyants, mitjançant cursos per a futurs professors i de formació continuada.

El CLEMI posa a disposició dels ensenyants un manual pedagògic per analitzar les imatges. En el curs de la setmana del 14 al 18 de setembre 2015, les exposicions de Visa pour L’image estaran obertes prioritàriament als grups escolars. Cinc o sis fotògrafs i professionals de l’edició acompanyaran els grups.

Els professionals de l’ensenyament o els establiments que vulguin participar-hi, han d’adreçar la seva sol•licitud, per correu electrònic a l'Association Visa pour L’image: scolaire.visapourlimage@gmail.com, donant el nom del centre, les dades de l’interlocutor (nom, e-mail i número de telèfon), el nombre d’alumnes i el curs del grup interessat, del 20 de Junio al 13 de Setembre.